نوآور بوبين توليد کننده دوک های نساجی

نوآور بوبين توليد کننده دوک های نساجی

توليد انواع دوکهای مشبک ، تابندگی ، تکسچره و مخروط جهت نخ های فيلامنتی و دوکهای مشبک ، اپن اند و فروزان

نوآور بوبين توليد کننده دوک های نساجی

تولید ساير قطعات وابسته به صنعت نساجی

نوآور بوبين توليد کننده دوک های نساجی

بزرگترين شرکت توليدی قطعات نساجی در ايران

جدیدترین محصولات

جدیدترین محصولات ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید

جدیدترین تصاویر

جدیدترین تصاویر ما را می توانید در این قسمت مشاهده کنید